از توسعه فردی تاکسب و کار
اینجا یک دانشگاه غیررسمی و فوق حرفه ای هست

یاد میگیریم و به دانسته هامون عمل میکنیم

اکادمی توسعه مهدیار چراغچی

دانشکده توسعه فردی

کتابخونه آکادمی توسعه

مجله علمی - تحلیلی

دانشکده توسعه فردی

درباره ما

اینجا یک دانشگاه مجازی کوچیک ، فوق حرفه ای و غیررسمی هست که به منظور ارتقا سطح دانش ، مهارت و آگاهی افراد ، اینجا تاسیس شد که من در کنار شمایی که مخاطب من هستی هرکدوم در جایگاه خودمون رشد کنیم و بتونیم یک قدم مثبت و مفید در زندگیمون برداریم …

شبانه روزی درحال ساخت و سازیم ، خیلی زود افتتاح میشه
*سال نو مبارک*