مهدیار چراغچی

مهندس صنایع ، استارتاپ و توسعه دهنده کسب و کارهای اینترنتی

خدمات فعلی

مهارت های من

مهندسی صنایع

MSP (کنترل پروژه)
SPSS (تحلیل داده های آماری)
Word , Excel , Powerpoint , Visio

سایت و اپلیکیشن

WordPress
Flutter
Android Studio

طراحی

Adobe PhotoShop
Adobe XD
Adobe Premiere
Vensim (تحلیل سیستم ها)
GAMS (مدلسازی)
App Inventor
Dart
IntelliJ IDEA
Adobe Illustrator
Adobe After Effects
0
پروژه موفق حوزه مهندسی صنایع
0
تحقیق و ارائه
0
سایت و اپلیکیشن
0
مقاله داوری شده

بازدیدهای انجام شده

رزومه علمی من در سایت سیویلیکا